Η Εταιρεία 

 

H εταιρία είναι μια πρωτοποριακή εταιρία παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, διανομής

ψηφιακού και φυσικού προϊόντος και εκπροσώπησης καλλιτεχνών. Βασικός άξονας λειτουργίας της εταιρίας είναι η προώθηση

και πώληση του Ελληνικού πολιτισμού μέσω του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των νέων

μέσων (online) προώθησης και διανομής μουσικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία έχει δυνατότητα πρόσβασης σε

περισσότερες από 240 χώρες και σε περισσότερες από 60 ψηφιακές πλατφόρμες.

Στα πρώτα βήματα της η εταιρία έχει καταφέρει να δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες με κυκλοφορίες μεγάλων και πολύ

γνωστών ονομάτων (συνθετών και τραγουδιστών) σε διάφορα είδη μουσικής (λαϊκό, έντεχνο, κλασσικό). 

 

Δραστηριότητες της Εταιρείας

 

Οι κατευθύνσεις που έχει η εταιρία είναι τέσσερις :

- Παραγωγή και διάθεση φυσικού προϊόντος (βινύλιο και CD)

- Διαχείριση – εκμετάλλευση – αξιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών 

- Ψηφιακό κανάλι πώλησης/προώθησης μουσικής (είτε με streaming, είτε με downloading)

- Εκπροσώπηση international record labels